Konsultacje

Konsultacje biznesowe w obszarze:

  • Strategii firmy w obszarze HR
  • Kreowaniu prawidłowej polityki personalnej
  • Poprawy efektywności pracy wszystkich działów
  • Oceny oraz rozwoju kompetencji pracowników
  • Zarządzania zespołem
  • Zarządzania zmianą
  • Zarządzania konfliktem