SZKOLENIA

Szkolenia dla menedżerów 

-Efektywny menedżer (kompetencje menedżerskie, leadership, zarządzanie zespołem)

-Autoprezentacja i wystąpienia biznesowe

-Zarządzanie zespołem

-Zarządzanie zmianą 

Zarządzanie konfliktem

Szkolenia dla członków zespołów

Efektywny Zespół ( współpraca, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie w czasie, strategia stawiania i osiągania celów)

Profesjonalna prezentacja produktowa

Skuteczna sprzedaż ( moduły dostosowane do poziomu oraz potrzeb szkoleniowych sprzedawców-uczestników szkolenia)

Obsługa klienta (komunikacja interpersonalna, personal branding, trudny klient, coaching sytuacji kryzysowych, relacje z klientem, organizacja czasu pracy)