EFEKTYWNOŚĆ UKRYTA W KOLORACH

Wszyscy posiadamy jakiś typ osobowości który wpływa na nasze zachowanie, komunikacje, efektywność. Kluczem do sukcesu jest ich poznanie – samoświadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron. Odpowiedzenie sobie na pytanie: kim jestem ale i też kim są inni? Jak ich czytać, jak z nimi rozmawiać, jak do nich dotrzeć by chcieli słuchać i robić to o co ich proszę? Jak dotrzeć do siebie samego, do swojej wewnętrznej motywacji by nie szukać jej na zewnątrz?

Typy te zostały opisane  przez badaczy tematu i oznaczone różnymi kolorami, literami czy też obrazami. Najbardziej popularnym   i rozpoznawalnym narzędziem do badania typów osobowości na świecie jest Model DISC . Wskazuje on cztery typy osobowości oznaczone kolorami (Kolory mogą się różnić w zależności od metody/modelu. Kolorystyka i nazewnictwo użyte w artykule jest zgodnie z certyfikacją Everything DISC® ):

-Zielony : tzw. Typ (styl zachowania i komunikacji)DOMINUJĄCY

Osobę reprezentującą typ/styl Dominujący „D” zielony można scharakteryzować jako:

pewną siebie, chętną do ryzyka, zdecydowaną, zorientowaną na wyniki, wymagającą, jednoznaczną, bezpośrednią, konkretną.

Atuty: wysoka siła osobista, uparty, zdecydowany, efektywny, pożąda zmian, rywalizuje, niezależny, praktyczny

Ograniczenia: małe uwzględnianie innych, niecierpliwość, niedostateczne skupienie na jakości

-Czerwony : tzw. Typ(styl zachowania i komunikacji)WPŁYWOWY

Osobę reprezentującą typ/styl Wpływowy „I” czerwony można scharakteryzować jako:

optymistyczny, ufny, emocjonalny, zaangażowany w innych i realizację, towarzyski, entuzjastyczny, otwarty.

Atuty: stymulujący, elokwentny, przekonywujący, entuzjastyczny, zorientowany na ludzi, ożywiający, optymistyczny, emocjonalny