Efektywność ukryta w kolorach

Wszyscy posiadamy jakiś typ osobowości który wpływa na nasze zachowanie, komunikacje, efektywność. Kluczem do sukcesu jest ich poznanie – samoświadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron. Odpowiedzenie sobie na pytanie: kim jestem ale i też kim są inni? Jak ich czytać, jak z nimi rozmawiać, jak do nich dotrzeć by chcieli słuchać i robić to o co ich proszę? Jak dotrzeć do siebie samego, do swojej wewnętrznej motywacji by nie szukać jej na zewnątrz?

Typy te zostały opisane  przez badaczy tematu i oznaczone różnymi kolorami, literami czy też obrazami. Najbardziej popularnym   i rozpoznawalnym narzędziem do badania typów osobowości na świecie jest Model DISC . Wskazuje on cztery typy osobowości oznaczone kolorami (Kolory mogą się różnić w zależności od metody/modelu. Kolorystyka i nazewnictwo użyte w artykule jest zgodnie z certyfikacją Everything DISC® ):

-Zielony : tzw. Typ (styl zachowania i komunikacji)DOMINUJĄCY

Osobę reprezentującą typ/styl Dominujący „D” zielony można scharakteryzować jako:

pewną siebie, chętną do ryzyka, zdecydowaną, zorientowaną na wyniki, wymagającą, jednoznaczną, bezpośrednią, konkretną.

Atuty: wysoka siła osobista, uparty, zdecydowany, efektywny, pożąda zmian, rywalizuje, niezależny, praktyczny

Ograniczenia: małe uwzględnianie innych, niecierpliwość, niedostateczne skupienie na jakości

-Czerwony : tzw. Typ(styl zachowania i komunikacji)WPŁYWOWY

Osobę reprezentującą typ/styl Wpływowy „I” czerwony można scharakteryzować jako:

optymistyczny, ufny, emocjonalny, zaangażowany w innych i realizację, towarzyski, entuzjastyczny, otwarty.

Atuty: stymulujący, elokwentny, przekonywujący, entuzjastyczny, zorientowany na ludzi, ożywiający, optymistyczny, emocjonalny

Ograniczenia: impulsywność, zdezorganizowanie, zbyt duże obietnice, trudność z doprowadzeniem spraw do końca

-Niebieski : tzw. Typ (styl zachowania i komunikacji)  STAŁY

 Osobę reprezentującą typ/styl Stały  „S” niebieski można scharakteryzować jako:

rozmyślny, zwięzły, współpracujący, cierpliwy, uważny, lojalny, rozważający interesy całej grupy, akceptujący

Atuty: godny zaufania, wspierający, życzliwy, zgodny, zadowolony, wolno akceptujący zmiany, spokojny, powściągliwy

Ograniczenia: przywiązany do znanego, stawia bierny opór zmianom, zbyt uległy, swoje potrzeby stawia na końcu

-Żółty : tzw. Typ(styl zachowania i komunikacji)SUMIENNY

Osobę reprezentującą typ/styl Sumienny „C” można scharakteryzować jako:

Analityczny i rzeczowy, skupiony na standardach i szczegółach, sumienny, dyplomatyczny/ostrożny, poważny/zachowawczy, spragniony wiedzy, rzetelny

Atuty: perfekcyjny, dokładny, uporządkowany, poważny, wytrwały, wrażliwy, roztropny

Ograniczenia: nadmiernie krytyczny wobec siebie i innych, nie zdecydowany, brak kreatywności.

Ciekaw jestem jaki Ty reprezentujesz typ osobowości. Jak jeszcze tego nie wiesz zrób sobie test Everything DISC® 2.0. Jak już zapoznasz się z raportem (opisowy wynik testu) i skonsultujesz go z trenerem ( np. ze mną ) będziesz wiedział między innymi jaki  typ osobowości posiadasz, jaki styl zachowania i komunikacji przypisany jest do niego ( poznasz swoje mocne i słabe strony, w jaki sposób możesz się rozwijać i na co uważać ) a zarazem będziesz umiał rozpoznać go u swoich rozmówców.

To wszystko przyda Ci się by być efektywniejszym chociażby  w budowaniu relacji tak ważnych w biznesie, miejscu pracy, czy też w życiu prywatnym.

Jak skorzystać z tej wiedzy?

Osoby reprezentujące podstawowy styl „D” ( każdy z nas jest mieszanką czterech stylów/kolorów ale jeden z nich jest wiodący tzw podstawowy) oczekują, że ich rozmówca będzie bezpośredni, szczery i otwarty na ich potrzebę osiągania rezultatów.

Dopilnuj, by:

 • mówić zwięźle i na temat
 • uszanować potrzebę autonomii Twojego rozmówcy
 • jasno określić zasady o oczekiwania
 • pozwolić rozmówcy zacząć
 • wykazać się kompetencją
 • trzymać się tematu
 • wykazać się niezależnością
 • nie trwonić czasu

Osoby reprezentujące podstawowy styl „I” oczekują, że ich rozmówca będzie przyjazny i uczciwy pod względem okazywania emocji oraz że okaże uznanie wobec wkładu jaki wnosi osoba reprezentująca styl „I”

Dopilnuj, by:

 • przyjąć postawę nieoficjalną
 • być rozluźnionym i towarzyskim
 • umożliwić lekki ton konwersacji
 • szczegóły przedstawić na piśmie
 • publicznie okazać uznanie wobec indywidualnych osiągnięć rozmówcy
 • wykazać się poczuciem humoru

Osoby reprezentujące podstawowy styl „S” oczekują, że ich rozmówca będzie rozluźniony, miły, gotów do współpracy i pełny uznania.

Dopilnuj, by:

 • zaprezentować konsekwentne podejście
 • stworzyć spójne, bezpieczne środowisko
 • wytłumaczyć, jak będą podejmowane działania
 • okazać szczere zainteresowanie
 • okazać, że rozmówca jest ważny dla organizacji
 • umożliwić rozmówcy powolne dostosowanie się do zmiany

Osoby reprezentujące podstawowy styl „C” oczekują, że ich rozmówca ograniczy do minimum rozmowy na tematy towarzyskie, przedstawi sprawę szczegółowo i będzie cenić dokładność.

Dopilnuj, by:

 • jasno określić oczekiwania i terminy
 • wykazać się niezawodnością
 • okazać lojalność
 • zachowywać się taktownie i nie okazywać uczuć
 • pozwolić rozmówcy pokierować rozmową
 • wypowiadać się precyzyjnie i na temat
 • cenić wysokie standardy

Zachęcam Cię do odnalezienia klucza do jeszcze lepszej efektywności osobistej i zespołowej. Na pewno pomocny w tym jest Model DISC. Jako Everything DISC® Trainer & Facilitator zapraszam Cię do poznania Modelu DISC (i zrobienia sobie testu DISC 2.0 ) dzięki któremu  głębiej zrozumiesz sposób funkcjonowania ludzi, różnice w ich zachowaniach, uświadomisz sobie ich wpływ na skuteczność działania, relacje interpersonalne, ale też trudności w danej sytuacji zawodowej.

Idąc krok dalej dowiesz się,  jak można modyfikować zachowania, adaptować je do konkretnej sytuacji tak, aby stać się bardziej efektywnym w realizacji zadań i wybierać trafniejsze strategie zarządzania organizacją.

Dzięki tej wiedzy będziesz mógł w praktyczny sposób wspierać rozwój swój, swojego zespołu i tym samym całej organizacji.