Coaching / Mentoring

Coaching jest uznany za jedną z najbardziej efektywną metodę rozwoju – zarówno osób, jak  i organizacji oraz przedsiębiorstw.

Z powodzeniem stosuje się go wśród kadry zarządzającej oraz menedżerskiej i członków zespołu.

Jako certyfikowany międzynarodowy Coach ACC ICF zapraszam:

Właścicieli firm, Prezesów , TOP Menedżerów na indywidualne

sesje Executive Coaching -u

Menedżerów średniego szczebla na indywidualne

sesje Coaching – u Menedżerskiego

Jak szukasz czegoś dla swoich ludzi to proponuje

sesje Business Coaching-u.

Mentoring nie jest pomysłem nowym, jest stary jak ludzka cywilizacja. Dawni mistrzowie rzemiosła uczyli młodych adeptów sztuki wytwarzania beczek, kół, butów, a także śpiewania i gry na cytrze. 

Współcześnie mentoring czerpie przede wszystkim z psychologii, zwłaszcza humanistycznej, która postuluje, że dążenie do zmiany i poprawy jakości życia jest immanentną cechą ludzką. 

Zachęcam do skorzystania z sesji coachingu lub mentoringu.

Zapraszam do kontaktu: tel. 605 150 205 e-mail. kontakt@piotrtyton.pl