Mentoring

Mentoring nie jest pomysłem nowym, jest stary jak ludzka cywilizacja. Dawni mistrzowie rzemiosła uczyli młodych adeptów sztuki wytwarzania beczek, kół, butów, a także śpiewania i gry na cytrze.

Współcześnie mentoring czerpie przede wszystkim z psychologii, zwłaszcza humanistycznej, która postuluje, że dążenie
do zmiany i poprawy jakości życia jest immanentną cechą ludzką.

Jeżeli szukasz skutecznej metody w rozwoju osobistym i zawodowym skorzystaj z mentoringu !