Szkolenia Kompetencje Miękkie

KLIKNIJ W TEMAT SZKOLENIA KTÓRY CIĘ INTERESUJE – POZNAJ SZCZEGÓŁY, A POTEM SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ mail: piotrtyton@seiro.eu , telefon 605 150 205

Cele szkolenia: 

 • Rozwój kompetencji ( komunikacji ) kadry kierowniczej  
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi działami 
 • Doskonalenie technik skutecznej komunikacji 
 • Doskonalenie techniki wykorzystania informacji zwrotnej 
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności stosowania asertywności 
 • Doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów 

Korzyści dla uczestników: 

 • Potrafi skutecznie się komunikować z innymi kierownikami, członkami zespołu oraz zarządem firmy
 • Potrafi rozpoznać bariery w komunikacji i skutecznie je omijać 
 • Potrafi rozpoznać syndromy sytuacji konfliktowych i skutecznie je rozładować przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych 
 • Potrafi efektywniej współpracować z innymi 

Program szkolenia – Komunikacja Interpersonalna

  1.Skuteczna komunikacja interpersonalna  

– Podstawy skutecznej komunikacji

– Komunikacja werbalna i pozawerbalna 

– Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji

– Przepływ informacji pomiędzy działami, współpraca i osiąganie celów 

– Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 

– Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji

– Emocje w komunikacji  

   2.Feedback

 – Informacja zwrotna ( wykorzystanie informacji zwrotnej w skutecznej  

   komunikacji, w motywacji, w rozwiązywaniu nieporozumień oraz konfliktów)

– Technika FUKO

   3.Asertywność 

– Trening sztuki komunikacji i umiejętnej stanowczości

–  Stopniowanie reakcji (model Pameli Butler)

   4.Komunikacja  w sytuacjach konfliktowych 

– Coaching sytuacji kryzysowej ( konflikt – źródła, sposoby zapobiegania)

– Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej

CELE SZKOLENIA

Poznanie asertywności – sztuki umiejętnej stanowczości

PO SZKOLENIU

Uczestnicy między innymi  będą wiedzieli:

-co to jest asertywność

-kiedy warto być asertywnym

-jak zastosować asertywność w trudnych sytuacjach

-jak sobie radzić z ludźmi nie asertywnymi

OGÓLNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1.Skuteczna komunikacja interpersonalna – w kierunku skutecznej asertywności

2.Co to jest zachowanie asertywne

3.Obszary asertywnego zachowania

4.Bariery na drodze do zachowania asertywnego

5.Zachowania asertywne w trudnych sytuacjach

6.Komunikacja asertywna

7.Asertywna odmowa

8.Case study

CEL SZKOLENIA 

     Celem głównym szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób być maksymalnie efektywnym w swoich działaniach przy zachowaniu poczucia własnej kontroli w upływającym czasie. 

     Celem cząstkowym jest analiza skuteczności osobistej, poznanie i przetrenowanie metod oraz technik jej wzrostu. 

KOZRYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy szkolenia:

 • Zwiększą skuteczność osobistą podejmowanych działań w codziennych wyzwaniach
 • Poprawią wyniki oraz współpracę w zespole 
 • Poprawią swoją organizację pracy 
 • Pozbędą się problemu prokrastynacji
 • Nauczą się skutecznego planowania zadań 
 • Nauczą się ustalania priorytetów
 • Nauczą się poprawnie formułować swoje cele a potem efektywnie je osiągać 
 • Dowiedzą się, jak zwalczać odkładanie spraw na później
 • Poznają skuteczne metody kontrolowania i planowania bieżących spraw
 • Dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać do swojego życia nowe pożyteczne nawyki
 • Poznają oraz przetrenują techniki zarządzania sobą w czasie 
 • Poprawią swoją kreatywność myślenia i działania

PROGRAM SZKOLENIA 

BLOK WPROWADZAJĄCY

 • Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?
 • Autodiagnoza własnego zarządzania czasem
 • Zarządzanie czasem a osobowość 
 • Wpływ warunków pracy na efektywność 

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ZESPOLE

 • Efektywność pracy zespołowej 
 • Podział obowiązków i delegowanie
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez role i wartości.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJĄ PRACY 

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey

TECHNIKI, METODY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen 

Program szkolenia

MODUŁ I

1.Diagnoza uczestnika szkolenia

 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Aktualne największe wyzwania zawodowe ( na zajmowanym stanowisku)
 • Zarządzanie sobą poprzez cele
 • Automotywacja

MODUŁ II

2.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się bez przemocy Marshall B.Rosenberg
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Feedback

MODUŁ III

3.Zarządzanie sobą w czasie i planowanie zadań 

 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done
 • Asertywność
 • Delegowanie

MODUŁ IV

4.Case Study   

 • Case Study wybranych sytuacji przez uczestników szkolenia

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji w obszarze obsługi klienta

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BEDZIE

 • Umiał skutecznie przeprowadzić rozmowę z klientem na żywo, przez telefon i online
 • Umiał skutecznie rozładować napięcie w trudnych sytuacjach
 • Umiał poradzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z obsługą agresywnego klienta
 • Umiał lepiej zarządzać sobą w czasie

Program szkolenia PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

1. Psychologia obsługi klienta 

 • Potrzeby klienta 
 • Wpływ kultury organizacyjnej na obsługę klienta  
 • Potęga pewności siebie 

2. Skuteczna komunikacja 

 • Podstawy skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Sztuka zadawania skutecznych pytań  
 • Emocje w komunikacji
 • Języka wpływu  

3. Fazy obsługi klienta

 • Pierwsze minuty
 • Relacjami w obsłudze klienta
 • Pięć faz rozmowy w obsłudze klienta

4. Obsługa trudnego klienta  

 • Trudny klient czy trudna sytuacja 
 • Typologia klienta 
 • Zagrywki klienta 
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta

5. Efektywność osobista – zrządzanie sobą i zadaniami w czasie 

 •  Złodzieje czasu 
 •  Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 •  Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 •  Ustalenie priorytetów 
 •  Zasady planowania 
 •  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 •  Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań

6. Obsługa klienta przez telefon i online

 • Specyfika obsługi klienta przez telefon 
 • Specyfika obsługi klienta online (mail, czat ) 

CEL GŁOWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji sprzedażowej

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE

 • Posiadał większe kompetencje sprzedażowe
 • Skuteczniej docierał do klientów oraz zwiększy sprzedaż
 • Umiał zastosować skuteczną komunikację w procesie sprzedaży
 • Umiał opanować swoje oraz klienta emocje w procesie sprzedaży
 • Umiał opanować trudne sytuacje w sprzedaży
 • Umiał skuteczniej zażądać sobą oraz zadaniami w czasie

Program szkolenia SKUTECZNA SPRZEDAŻ

1. Przygotowanie do sukcesu w sprzedaży

 • Psychologia sprzedaży

2. Skuteczna komunikacja sprzedażowa 

 • Skuteczna  komunikacja interpersonalna 
 • Język wpływu i sztuka perswazji

3. Proces sprzedaży 

 • Kto jest moim klientem
 • Sposoby i kanały dotarcia do klienta 
 • Podejście sprzedażowe – doradcze/konsultacyjne
 • Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej 
 • Kluczowe etapy efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Obsługa posprzedażowa
 • Rekomendacje  

4. Poligon sprzedażowy

 • Trudny klient czy trudna sytuacja 
 • Typologia klienta 
 • Zagrywki klienta 
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta

5. Efektywność osobista – zrządzanie sobą i zadaniami w czasie 

 • Złodzieje czasu 
 •  Diagnoza własnych złodziei czasu 
 •  Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 •  Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 •  Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 •  Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 •  Ustalenie priorytetów 
 •  Zasady planowania 
 •  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 •  Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 •  Metoda getting thing done – David Allen