Szkolenia Kompetencje Miękkie

Szukasz szkoleń dla swojego zespołu, które w realny sposób wpłyną na poprawę efektywności ich pracy, skuteczność w komunikacji, poprawią relację, pomogą im rozwiązać konflikty oraz wejść na wyższy poziom kompetencyjny.

ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO MNIE

Po analizie potrzeb oraz aktualnych wyzwań przed jakimi stoją Twoi ludzie, wspólnie podejmiemy decyzję jaki zakres tematyczny, forma oraz czas będzie dla nich najodpowiedniejszy.

Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie oraz miejscu dogodnym dla Ciebie i Twojej kadry.

mail: kontakt@piotrtyton.pl , telefon 605 150 205

Działy HR często zwracają się o przesłanie przykładowych programów szkoleniowych.
Oto kilka wybranych poniżej


Cele szkolenia: 

 • Rozwój kompetencji ( komunikacji ) kadry kierowniczej  
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi działami 
 • Doskonalenie technik skutecznej komunikacji 
 • Doskonalenie techniki wykorzystania informacji zwrotnej 
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności stosowania asertywności 
 • Doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 
 • Podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów 

Korzyści dla uczestników: 

 • Potrafi skutecznie się komunikować z innymi kierownikami, członkami zespołu oraz zarządem firmy
 • Potrafi rozpoznać bariery w komunikacji i skutecznie je omijać 
 • Potrafi rozpoznać syndromy sytuacji konfliktowych i skutecznie je rozładować przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych 
 • Potrafi efektywniej współpracować z innymi 

Program szkolenia – Komunikacja Interpersonalna

  1.Skuteczna komunikacja interpersonalna  

– Podstawy skutecznej komunikacji

– Komunikacja werbalna i pozawerbalna 

– Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji

– Przepływ informacji pomiędzy działami, współpraca i osiąganie celów 

– Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 

– Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji

– Emocje w komunikacji  

   2.Feedback

 – Informacja zwrotna ( wykorzystanie informacji zwrotnej w skutecznej  

   komunikacji, w motywacji, w rozwiązywaniu nieporozumień oraz konfliktów)

– Technika FUKO

   3.Asertywność 

– Trening sztuki komunikacji i umiejętnej stanowczości

–  Stopniowanie reakcji (model Pameli Butler)

   4.Komunikacja  w sytuacjach konfliktowych 

– Coaching sytuacji kryzysowej ( konflikt – źródła, sposoby zapobiegania)

– Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej

CELE SZKOLENIA

Poznanie asertywności – sztuki umiejętnej stanowczości

PO SZKOLENIU

Uczestnicy między innymi  będą wiedzieli:

-co to jest asertywność

-kiedy warto być asertywnym

-jak zastosować asertywność w trudnych sytuacjach

-jak sobie radzić z ludźmi nie asertywnymi

OGÓLNE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

1.Skuteczna komunikacja interpersonalna – w kierunku skutecznej asertywności

2.Co to jest zachowanie asertywne

3.Obszary asertywnego zachowania

4.Bariery na drodze do zachowania asertywnego

5.Zachowania asertywne w trudnych sytuacjach

6.Komunikacja asertywna

7.Asertywna odmowa

8.Case study

CEL SZKOLENIA 

     Celem głównym szkolenia jest nauczenie uczestników, w jaki sposób być maksymalnie efektywnym w swoich działaniach przy zachowaniu poczucia własnej kontroli w upływającym czasie. 

     Celem cząstkowym jest analiza skuteczności osobistej, poznanie i przetrenowanie metod oraz technik jej wzrostu. 

KOZRYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

Uczestnicy szkolenia:

 • Zwiększą skuteczność osobistą podejmowanych działań w codziennych wyzwaniach
 • Poprawią wyniki oraz współpracę w zespole 
 • Poprawią swoją organizację pracy 
 • Pozbędą się problemu prokrastynacji
 • Nauczą się skutecznego planowania zadań 
 • Nauczą się ustalania priorytetów
 • Nauczą się poprawnie formułować swoje cele a potem efektywnie je osiągać 
 • Dowiedzą się, jak zwalczać odkładanie spraw na później
 • Poznają skuteczne metody kontrolowania i planowania bieżących spraw
 • Dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać do swojego życia nowe pożyteczne nawyki
 • Poznają oraz przetrenują techniki zarządzania sobą w czasie 
 • Poprawią swoją kreatywność myślenia i działania

PROGRAM SZKOLENIA 

BLOK WPROWADZAJĄCY

 • Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?
 • Autodiagnoza własnego zarządzania czasem
 • Zarządzanie czasem a osobowość 
 • Wpływ warunków pracy na efektywność 

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE CZASEM W ZESPOLE

 • Efektywność pracy zespołowej 
 • Podział obowiązków i delegowanie
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez role i wartości.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJĄ PRACY 

 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey

TECHNIKI, METODY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen 

Program szkolenia

MODUŁ I

1.Diagnoza uczestnika szkolenia

 • Test autoanalizy mocnych i słabych stron (John Whitmore)
 • Test kompetencji  (Bill Raddin)
 • Test osobowości  (Florenc Littauer)
 • Aktualne największe wyzwania zawodowe ( na zajmowanym stanowisku)
 • Zarządzanie sobą poprzez cele
 • Automotywacja

MODUŁ II

2.Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Sztuka porozumiewania się bez przemocy Marshall B.Rosenberg
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości
 • Feedback

MODUŁ III

3.Zarządzanie sobą w czasie i planowanie zadań 

 • Złodzieje czasu / diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Priorytety zadań  – Macierz Eisenhowera
 • Skuteczność działań – Zasada Pareto 80/20
 • Organizacja pracy – Metoda  David Allen – Getting Thing Done
 • Asertywność
 • Delegowanie

MODUŁ IV

4.Case Study   

 • Case Study wybranych sytuacji przez uczestników szkolenia

CEL GŁÓWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji w obszarze obsługi klienta

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BEDZIE

 • Umiał skutecznie przeprowadzić rozmowę z klientem na żywo, przez telefon i online
 • Umiał skutecznie rozładować napięcie w trudnych sytuacjach
 • Umiał poradzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z obsługą agresywnego klienta
 • Umiał lepiej zarządzać sobą w czasie

Program szkolenia PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

1. Psychologia obsługi klienta 

 • Potrzeby klienta 
 • Wpływ kultury organizacyjnej na obsługę klienta  
 • Potęga pewności siebie 

2. Skuteczna komunikacja 

 • Podstawy skutecznej komunikacji
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji
 • Sztuka zadawania skutecznych pytań  
 • Emocje w komunikacji
 • Języka wpływu  

3. Fazy obsługi klienta

 • Pierwsze minuty
 • Relacjami w obsłudze klienta
 • Pięć faz rozmowy w obsłudze klienta

4. Obsługa trudnego klienta  

 • Trudny klient czy trudna sytuacja 
 • Typologia klienta 
 • Zagrywki klienta 
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta

5. Efektywność osobista – zrządzanie sobą i zadaniami w czasie 

 •  Złodzieje czasu 
 •  Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 •  Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 •  Ustalenie priorytetów 
 •  Zasady planowania 
 •  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 •  Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań

6. Obsługa klienta przez telefon i online

 • Specyfika obsługi klienta przez telefon 
 • Specyfika obsługi klienta online (mail, czat ) 

CEL GŁOWNY SZKOLENIA

Rozwój kompetencji sprzedażowej

PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE

 • Posiadał większe kompetencje sprzedażowe
 • Skuteczniej docierał do klientów oraz zwiększy sprzedaż
 • Umiał zastosować skuteczną komunikację w procesie sprzedaży
 • Umiał opanować swoje oraz klienta emocje w procesie sprzedaży
 • Umiał opanować trudne sytuacje w sprzedaży
 • Umiał skuteczniej zażądać sobą oraz zadaniami w czasie

Program szkolenia SKUTECZNA SPRZEDAŻ

1. Przygotowanie do sukcesu w sprzedaży

 • Psychologia sprzedaży

2. Skuteczna komunikacja sprzedażowa 

 • Skuteczna  komunikacja interpersonalna 
 • Język wpływu i sztuka perswazji

3. Proces sprzedaży 

 • Kto jest moim klientem
 • Sposoby i kanały dotarcia do klienta 
 • Podejście sprzedażowe – doradcze/konsultacyjne
 • Przygotowanie do rozmowy sprzedażowej 
 • Kluczowe etapy efektywnej rozmowy sprzedażowej
 • Obsługa posprzedażowa
 • Rekomendacje  

4. Poligon sprzedażowy

 • Trudny klient czy trudna sytuacja 
 • Typologia klienta 
 • Zagrywki klienta 
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta

5. Efektywność osobista – zrządzanie sobą i zadaniami w czasie 

 • Złodzieje czasu 
 •  Diagnoza własnych złodziei czasu 
 •  Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 •  Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 •  Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 •  Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 •  Ustalenie priorytetów 
 •  Zasady planowania 
 •  Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 •  Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 •  Metoda getting thing done – David Allen