Szkolenia Spersonalizowane

Każda firma ma swoje indywidualne i specyficzne dla swojej branży wyzwania, potrzeby i  cele do zrealizowania. 

Chcąc wesprzeć Państwa działania zachęcamy do kontaktu, zapraszam do współpracy. Chętnie poznamy Państwa aktualną sytuację oraz plany biznesowe na przyszłość, a tym samym związane z tym potrzeby rozwoju zasobów ludzkich.

Po wspólnie przeprowadzonej analizie aktualnego poziomu kompetencyjnego Państwa zespołów zadecydujemy jaki obszar,
czas i forma będzie najskuteczniejsza, a zarazem mająca największy wpływ na zakładane cele biznesowe firmy.


Obszary tematyczne
najczęściej dotychczas zamawianych spersonalizowanych procesów szkoleniowych:
-kluczowe kompetencje menedżerskie
-zarządzanie zespołem
-skuteczna komunikacja 
-asertywność
-delegowanie
-efektywność osobista i zespołowa
-rozwiązywanie konfliktów
-zarządzanie zmianą
-profesjonalna obsługa klienta
-efektywna sprzedaż

Zachęcam do kontaktu właścicieli firm, prezesów , dyrektorów HR / personalnych, specjalistów ds. rozwoju pracowników , menedżerów tych firm szukających szkoleń które w realny sposób wpłyną na podniesienie kompetencji i efektywności,
a tym samym na osiągniecie celów biznesowych firmy.

E-mail

piotrtyton@seiro.eu