Zakres działalności

Od prawie 10 lat wspieram firmy w obszarze zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Podnoszę efektywność firm poprzez poprawę organizacji pracy, optymalizację procesów, komunikacji, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz skuteczności zespołów. Prowadzę szkolenia, warsztaty, sesje coachingu, mentoringu, doradztwo raz konsultacje.

Procesy rozwojowe prowadzę dopasowane do specyfiki działania danej firmy, aktualnych    ( zdiagnozowanych) potrzeb połączonych z celami biznesowymi. Wszystko odbywa się  zgodnie z metodyką nauczania osób dorosłych. W swojej pracy korzystam z metod aktywizujących tj. między innymi trening, warsztat. Podczas zajęć stosuje różnego rodzaju: ćwiczenia pisemne, testy, odgrywanie ról, studium przypadku, używam szerokiego wachlarza narzędzi coachingowych oraz mentoringowych. W pracy z menedżerami oraz zespołem wykorzystuje między innymi teorie Kena Blanchard, Mereditha Belbina, Patricka Lencioni. W coachingu pracuje w oparciu o następujące podejścia: model kompetencji coacha ICF, model CoachWise, podejście poznawczo – behawioralne, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu.

Preferuje pracę na żywo, ale równie skutecznie działa online.

Jak masz wyzwanie TY lub TWÓJ ZESPÓŁ w którym pojawia się hasło:

  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Zarządzanie czasem
  • Komunikacja
  • Asertywność
  • Delegowanie zadań
  • Motywowanie
  • Obsługa klienta
  • Psychologia sprzedaży

to ZADZWOŃ mój tel. 605 150 205 lub NAPISZ DO MNIE mój e-mail kontakt@piotrtyton.pl 

Piotr Tytoń, MBA – Specjalista ds. zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Mentor, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner.